afbeelding weerrapporten 1Na afloop van iedere maand worden de diverse gegevens door de regiowaarnemers doorgezonden naar Jelle Booi.

Maandelijks maakt hij daarvan een fraai rapport.

Deze rapporten vind je nu terug op deze site.

Aan het eind van een jaar volgt een jaarrapport met daarin tevens opgenomen een overzicht per seizoen en een samenvatting van dat desbetreffende jaar.

 

De grafieken in het jaarrapport worden verzorgd door mij, Romke Visser.

Rapporten vanaf 2016 zijn opgenomen in deze site (v.a. 16-1-2016 beschik ik over het weerstation en vanaf die datum geef ik de data dan ook door).