In natuurgebied "it Houtwiel", nabij Broeksterwoude (Goddeloze singel) is eind januari een bijzonder fenomeen waar te nemen.

Duizenden spreeuwen (fries: Protters), nee misschien wel honderdduizenden, komen daar 's avond bij elkaar te overnachten.

Beelden van vrijdag 29 januari 2021:

Beelden van zaterdag 30 januari 2021:

Vogels in mijn tuin 5/6/7 februari 2021: