JANUARI: WEINIG INSPIREREND

IN VOGELVLUCHT

Net zoals in december had ook de winter in januari weinig om het lijf. Welgeteld kwam het tot 4 vorstdagen en 1 dag met wat natte sneeuw. Hogedrukgebieden waren wel aanwezig, maar hun posities (boven of ten zuiden van onze omgeving) waren zodanig dat het NOOIT winter kon worden. Immers, bij een hogedrukgebied waait de wind met de wijzers van de klok mee en zuidwestenwinden staan nimmer garant voor winterkou. Nee, we werden overspoeld door (zeer) zachte lucht en de gemiddelde etmaaltemperatuur kwam dan ook bijzonder hoog uit. Die werd bepaald op 5,8 graad en daarmee werd een derde plaats behaald. Nog zachter waren 1975 (6 graden) en 2007 (6,5 graad). De vele neerslag aan het einde van de maand kon niet verhinderen dat de maand aan de droge kant van de streep uitkwam. Het regiototaal reikte tot 74,7 mm tegen normaal 83 mm. De zon scheen veel en veel te weinig. Is gebruikelijk 58 uren, nu bedroeg het totaal 36 uren. Het werd de somberste januarimaand sinds 2008 met destijds ook 36 uren zonneschijn.

KOU EN MIST

Tijdens het scheiden van de markt/jaar/decennium nam plaatselijk de wind even toe en werd het zicht even wat beter. Op sommige plaatsen was het vuurwerk iets beter te aanschouwen, maar lang duurde die situatie niet. De mist werd allengs dikker en de code rood die het KNMI op oudejaarsavond had afgekondigd, was zeker nog van toepassing. Later in de nacht namen de zichtwaarden toe en werd er afgeschaald naar code oranje. Op nieuwjaarsdag (woensdag 1 januari) werd die waarschuwing ingetrokken. De mist in de ochtend maakte in de middag zelfs plaats voor een heel klein beetje zon. Bepaald zacht begon het jaar 2020 echter niet. Na de lichte vorst in de nacht (Siegerswoude -1,6 graad) werd het overdag amper +2 graden. Naar later bleek de koudste dag van de maand.

EENTONIG

In de periode van donderdag 2 tot en met vrijdag 17 januari zag het weerbeeld er bijzonder eentonig uit. Depressies namen een positie in ten noorden van onze regio, terwijl enkele hogedrukgebieden vanuit Spanje over het midden van Europa naar het oosten scharrelden. Deze luchtdrukverdeling was zodanig dat er beslist geen winterweer op het menu stond. De wind woei vaak uit een zuidelijke tot zuidwestelijke richting en dus dagelijks aanvoer van (zeer) zachte lucht. Op donderdag 9 januari tekende Siegerswoude 12,3 graad op en op dinsdagavond 14 januari werd het in Drachten-W zelfs 12,9 graad. De hogedrukgebieden leverden soms prachtige, kleurrijke zonsopkomsten/avondrood op, maar de depressies lieten zich ook niet onbetuigd. Deze exemplaren veroorzaakten bijna elke dag veel bewolking, soms veel wind (waterkoud weer) en regen. De meeste regen viel in de periode van zondag 12 tot en met woensdag 15 januari (Boornbergum 24 mm tegen Sumar 19,3 mm). De wind loeide dinsdagavond 14 januari op zijn hardst. De kracht bedroeg 6 beaufort met uitschieters tot 70 kilometer per uur.

GORDEL VAN HOGEDRUK

Op zaterdag 18 januari kwam een omvangrijk hogedrukgebied boven Ierland tot ontwikkeling. Op zaterdag kwamen er nog enkele (hagel)buien tot ontwikkeling, maar zondag 19 januari bleef het droog. Tevens waren er op deze dag (flinke) perioden met zon. Op maandag 20 januari liep de kerndruk in bovengenoemd hoog op naar 1050 hPa. In onze omgeving gaf de wijzer in de ochtend 1047 hPa aan en voor een januarimaand was dat extreem hoog. Voor een nog hogere waarde moeten we helemaal teruggaan naar 26 januari … 1932. Het hogedrukgebied maakte op maandag een uitbreiding richting het oosten. Vervolgens ontstond er een gordel van hogedruk die ons tot en met zondag 26 januari parten ging spelen. Over het algemeen zag het weerbeeld er oersaai uit. De bewolking voerde namelijk de boventoon en soms was er sprake van mist. Met name later op woensdag 22 en later op vrijdag 24 januari was de bewolking dik genoeg om het te laten miezeren. Ook de temperatuur hield niet over. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 januari werd het maximaal maar 3 tot 4 graden. Echter, opklaringen deden het kwik in de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 januari in Siegerswoude dalen naar -0,9 graad.

FLINK NAT

Vanaf maandag 27 januari was het gebeurd met het naargeestige weer, maar veel goeds kregen we er niet voor terug. Onder invloed van depressies werd het flink wisselvallig. Regen en hagel(buien) vielen ons ten deel en op dinsdag 28 januari kwam er plaatselijk en voor sommige waarnemers de eerste natte sneeuw van het winterseizoen naar beneden dwarrelen. De neerslag mocht er zijn en maakte er een natte bende van. Ureterp tapte 28 mm af, Opeinde 26,9 mm, Siegerswoude 26,8 mm, Drachten-W 24,7 mm, Haulerwijk 24,4 mm, Boornbergum 24 mm en Sumar 19,3 mm.

CIJFERS JANUARI

Station Neerslag mm Gem. Temp ºC Waarnemer
Boornbergum 74,0 5,8 H. Reitsma
Drachten 73,0 - KNMI
Drachten-W 71,7 6,0 R. Visser
Haulerwijk 79,0 5,6 G. Teijema
Opeinde 77,9 5,8 J. Booi
Rottevalle 81,7 5,7 J. Arendsz
Siegerswoude 74,2 5,6 A. Vermaas
Sumar 55,8 6,0 D. Strijker
Ureterp 85,0 - U. Hosper
Gemiddeld 74,7 5,8  
Norm 83,0 2,7  
Te kort 8,3 3,1 Te warm
       
Zonuren 36    
Normaal 58    
Te somber 22    

DATA WeatherLink DRACHTEN-W